Μεταμόσχευση χόνδρου σε ασθενείς με χονδροπάθεια με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο.

24 Ιανουαρίου 2022

Αποτελεί την πιο σύγχρονη και πρωτοποριακή μέθοδο αντιμετώπισης βλαβών των χόνδρων των αρθρικών επιφανειών με τη λήψη αυτόλογων χονδροκυττάρων και αυξητικών παραγόντων από τον ίδιο τον ασθενή.
Ήδη από το 1983 σε κλινικά μοντέλα έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό ότι οι οστεοχόνδρινες βλάβες που αντιμετωπίστηκαν με μεταφορά τμημάτων χόνδρου και σταθεροποιήθηκαν με ινική οδήγησαν σε ταχύ πολλαπλασιασμό των χονδροκυττάρων με αποτέλεσμα να παραχθεί καινούργιος υαλοειδής χόνδρος ενώ από το 2019 έχουν δημοσιευτεί μελέτες που αποδεικνύουν ότι η χρήση αυτόλογων χόνδρινων μοσχευμάτων σε πρώτο χρόνο χωρίς την στάνταρ διαδικασία πολλαπλασιασμού των χονδροκυττάρων επιφέρει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα καθώς οδήγησαν στην θεραπεία ασθενών με χόνδρινες και οστεοχόνδρινες βλάβες.

Η επιτυχής μεταφορά ιστού προϋποθέτει τρείς βασικούς άξονες, την ύπαρξη υποστρώματος ιστού (μάτριξ), την ύπαρξη ικανής ποσότητας αυξητικών παραγόντων και την ύπαρξη κυττάρων με αναπλαστική και επουλωτική δυνατότητα. Αυτά αποτελούν την απαραίτητη τριάδα που απαιτείται για να επέλθειίαση στο σημείο της χόνδρινης βλάβης.

Το μάτριξ είναι απαραίτητο καθώς εξασφαλίζει μηχανική σταθερότητα και παρέχει ένα επαρκές υπόστρωμα για την αύξηση των κυττάρων. Οι αυξητικοί παράγοντες επάγουν τη διαφοροποίηση, πολλαπλασιασμό και την μεταβολική δραστηριότητα των κυττάρων. Τα κύτταρα με αναπλαστική δυνατότητα όπως είναι τα χονδροκύτταρα διεγείρουν την ιστική αναγέννηση.

Οι ήδη υπάρχουσες επιτυχημένες τεχνικές μεταμόσχευσης αυτόλογων χονδροκυττάρων ή η χρήση μεσεγχυματικώνβλαστοκυττάρων απαιτούν την διενέργεια δύο χειρουργικών επεμβάσεων αφού απαιτείται χειρουργική επέμβαση τόσο για την λήψη τους όσο και για την εναπόθεσή τους αφού πρώτα σταλούν σε ειδικά εργαστήρια για τον πολλαπλασιασμό τους.Βασισμένη στις επιτυχημένες προϋπάρχουσες τεχνικές και θεραπείες η διαδικασία εξελίχτηκε, τυποποιήθηκε και απλοποιήθηκε. Εφαρμόζοντας την συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιούνται υλικά που προέρχονται αμιγώς από τον ασθενή χωρίς την χρήση συνθετικών φορέων ή άλλων υλικών και χωρίς να απαιτείται ο πολλαπλασιασμός του υλικού σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

Στα πλαίσια της επέμβασης που διαρκεί συνολικά περίπου 60 λεπτά και γίνεται αρθροσκοπικά χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία (shaver)για την απόκτηση των αυτόλογων τμημάτων χόνδρου. Η λήψη του χόνδρου γίνεται από το υγιές όριο της βλάβης είτε από ένα άλλο υγιές σημείο της αρθρικής επιφάνειας που δεν υπάρχει φόρτιση κατά τη βάδιση. Με τη χρήση αυτών των λεπτών εργαλείων είναι δυνατή η λήψη μικρών χόνδρινων τμημάτων (1mm) ενώ παράλληλα διατηρείται στο έπακρο και η ζωτικότητα των χονδροκυττάρων που περιέχουν.

Ένας ειδικός συλλέκτης (Graftnet) τοποθετείται μεταξύ του shaverκαι του συστήματος αναρρόφησης που χρησιμοποιείται κατά την αρθροσκόπηση. Έτσι με τη βοήθεια ενός φίλτρου που περιέχει ο συλλέκτης συγκεντρώνονται τα μικρά χόνδρινα τμήματα που έχουν αφαιρεθεί σε συνθήκες πλήρους αντισηψίας. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αναγέννηση της βλάβης στην περιοχή που πάσχει.

Ενώ ο ασθενής βρίσκεται σε κατάσταση νάρκωσης γίνεται λήψη αίματος που με τη βοήθεια μίας ειδικής επεξεργασίας που λέγεται φυγοκέντρηση γίνεται διαχωρισμός των συστατικών του. ‘Ετσιγίνεται δυνατή η απομόνωση του πλάσματος του αίματος και των αιμοπεταλίων που ενεργοποιούνται ώστε να απελευθερώσουν αυξητικούς παράγοντες (PRP). Στη συνέχεια γίνεται μία μίξη του χόνδρινου υλικού που έχει αποκτηθεί προηγουμένως με το PRP και με τη βοήθεια ειδικής επεξεργασίας που διαρκεί λίγα λεπτά δημιουργείται μία κολλώδης πάστα πλούσια τόσο σε χονδροκύτταρα όσο και σε αυξητικούς παράγοντες που τοποθετείται αρθροσκοπικά στην πάσχουσα περιοχή και στη συνέχεια στεγανοποιείται.

Αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο θεραπείας χόνδρινων βλαβών επιτυγχάνοντας ταχεία αποκατάσταση λόγω της αναγεννητικής δράσης των αυξητικών παραγόντων και των χονδροκυττάρων που αναπλάθουν την περιοχή. Οι ασθενείς δεν χρειάζονται νοσηλεία στο νοσοκομείο αφού την ίδια μέρα μετά το χειρουργείο μπορούν να επιστρέψουν σπίτι τους ενώ λίγες εβδομάδες μετεγχειρητικά μπορούν να επανέλθουν σχεδόν πλήρως στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι γίνεται αρθροσκοπικά ενώ απαιτείται μία μόνο χειρουργική επέμβαση χωρίς να είναι απαραίτητη η προετοιμασία και πολλαπλασιασμός των χονδροκυττάρων σε ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού καθώς και η διενέργεια περισσοτέρων χειρουργικών επεμβάσεων όπως με άλλες υπάρχουσες θεραπείες για βλάβες αρθρικού χόνδρου. Έτσι με την ταχεία θεραπεία της βλάβης που προσφέρει η συγκεκριμένη τεχνική διατηρείται η σωστή ανατομία της άρθρωσης και αποφεύγεται η πρώιμη οστεοαρθρίτιδα δηλαδή η πλήρης καταστροφή της άρθρωσης.

Posted in Χωρίς κατηγορία
Write a comment